Sử Duy Bin

Giới thiệu hệ sinh thái Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem Vietnam

Hệ sinh thái Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem Vietnam ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng sức khỏe và trí tuệ cho...

Chân dung Tổng Giám đốc – Chủ tịch Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem

"Đầu năm 2019, Chính phủ cũng đã đồng ý về nguyên tắc cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán...