năng lượng điện

Ông Sử Duy Bin TGĐ VietPow ký kết với Đại tá Phạm Gặp TGĐ Thái Sơn Bộ Quốc Phòng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết qua báo cáo cân đối cung - cầu điện cho thấy do hệ thống điện...