Huỳnh Minh Việt

Giới thiệu hệ sinh thái Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem Vietnam

Hệ sinh thái Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem Vietnam ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng sức khỏe và trí tuệ cho...

CEO Pacific Holdings – Từ bỏ phố Wall về với Y tế Việt

Huỳnh Minh Việt - Tổng Giám đốc Tập đoàn Pacific Holdings, sinh viên làm rạng danh Việt nam khi góp mặt trong danh sách...