chủ tịch pacific holdings

Những điều chưa biết về BS Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Pacific Holdings

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam sinh ra và lớn lên trong một khu phố nghèo vùng thôn quê Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam. Điện...