CEO pacific Holdings

CEO Pacific Holdings – Từ bỏ phố Wall về với Y tế Việt

Huỳnh Minh Việt - Tổng Giám đốc Tập đoàn Pacific Holdings, sinh viên làm rạng danh Việt nam khi góp mặt trong danh sách...