Bs Nguyễn Hữu Nam

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam: Hành trình xây dựng tập đoàn Y tế ngàn tỉ

Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp xây dựng tập đoàn Y tế của Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam đã trở thành huyền...

Những điều chưa biết về BS Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Pacific Holdings

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam sinh ra và lớn lên trong một khu phố nghèo vùng thôn quê Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam. Điện...