Lưu trữ hàng tháng: October, 2019

Ông Sử Duy Bin TGĐ VietPow ký kết với Đại tá Phạm Gặp TGĐ Thái Sơn Bộ Quốc Phòng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết qua báo cáo cân đối cung - cầu điện cho thấy do hệ thống điện...

Ông Sử Duy Bin ân cần tiếp Đại Tướng Lê Văn Dũng và các lãnh đạo

Tập đoàn Pacific Healthcare thành viên hệ sinh thái Pacific Healthcare Ecosystem (tập đoàn chủ quản Nha Khoa Kim) tổ chức lễ công Bệnh...

Nha khoa Kim & Đại sứ Indonesia tại Việt Nam – Ibnu Hadi

Mr Sử Duy Bin CEO nha khoa Kim và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam - Ibnu Hadi