Lưu trữ hàng tháng: September, 2019

Tạp chí Forbes: Chuỗi nha khoa Kim chọn cách xây dựng thương hiệu quyết liệt

Có mặt trên thị trường bốn năm, chuỗi nha khoa Kim chọn cách xây dựng  thương hiệu quyết liệt. Chìa khóa: mặt bằng và...

Nha khoa Kim vào Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020

Nha khoa Kim được vinh danh Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia năm 2020, nhờ thành tích xuất sắc và đóng góp tích...