Lưu trữ hàng tháng: August, 2019

Nha khoa Kim huy động gần 500 tỉ đồng từ nhiều Quỹ đầu tư lớn trên thế giới

Nha khoa Kim hệ thống y tế tư nhân Việt Nam huy động thành công gần 500 tỉ đồng từ nhiều Quỹ đầu tư...

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam: Hành trình xây dựng tập đoàn Y tế ngàn tỉ

Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp xây dựng tập đoàn Y tế của Bác sĩ Nguyễn Hữu Nam đã trở thành huyền...

CEO Pacific Holdings – Từ bỏ phố Wall về với Y tế Việt

Huỳnh Minh Việt - Tổng Giám đốc Tập đoàn Pacific Holdings, sinh viên làm rạng danh Việt nam khi góp mặt trong danh sách...