Lưu trữ hàng tháng: November, 2018

Câu chuyện cảm động của cô gái 9X và BS Nguyễn Hữu Nam – Chủ tịch Tập đoàn Pacific Holdings

Câu chuyện sau đây là câu chuyện có thật của một người mẹ muốn chia sẻ về những gian nan, vất vả đến cả...

Chân dung Tổng Giám đốc – Chủ tịch Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem

"Đầu năm 2019, Chính phủ cũng đã đồng ý về nguyên tắc cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán...